EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt nr. 5

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 450 942,82 zł.

Projekt nr. 4

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 799 935,00 zł.

Projekt nr. 3

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 673 521,86 zł.

Projekt nr. 2

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 037 241,00 zł.