EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt nr. 5

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Projekt nr. 4

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania 3.2. Innowacje w MŚP

Projekt nr. 3

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Dotyczy prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie prototyp aktywnego wózka inwalidzkiego Freeasy.

Projekt nr. 2

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym wózkiem elektrycznym Elektron. Projekt jest odpowiedzią na dokonaną analizę rynku, gdzie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na elektryczne wózki inwalidzkie o dotychczas niespotykanych na rynku parametrach.

Projekt nr. 1

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP. Dotyczy wdrożenia do produkcji innowacyjnego produktu dla osób niepełnosprawnych – ultralekkiego, aktywnego, składanego wózka inwalidzkiego. Projekt jest odpowiedzią na dokonaną analizę rynku, gdzie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wózki inwalidzkie o dotychczas niespotykanych na rynku parametrach. Opracowanie koncepcji nowego produktu przekłada się na możliwość wdrożenia na rynek produktu o dotychczas niespotkanych właściwościach.

projektowanie i prototypowanie produktu

projektowanie i prototypowanie produktu

© Copyright    |   web design DOTSK