Prototypowanie

Komponenty testowe

Przed przystąpieniem do produkcji seryjnej dobrze jest mieć możliwość dotknięcia przyszłego produktu. Oferujemy stworzenie repliki, miniatury lub pierwszego egzemplarza elementu, który docelowo ma trafić do produkcji.

Przygotowanie produkcji

Na podstawie analizy projektu i przebiegu wytwarzania elementu przygotowujemy procedury optymalizacyjne procesu produkcyjnego oraz opracowujemy ewentualne dodatkowe narzędzia usprawniające to zadanie.

Krótkie serie produktowe

Jeżeli wymagana ilość i stopień złożoności części na to pozwala, oferujemy także produkcję krótkoseryjną metodą druku 3D lub formowania, sięgającą do kilkuset jednostek.